top of page

Terästuotteiden kuljettaminen konteissa

Painavien terästuotteiden kuljettaminen konteissa on tullut yhä ajankohtaisemmaksi, kun uusilla konttityypeillä on saatu ratkaistua aiemmin esteenä olleet turvallisuusongelmat. Pitkälle kehitetyt kiinnitysjärjestelmät konteissa ovat samalla pudottaneet konttien täyttämiseen ja purkamiseen kuluvasta ajasta pois jopa 75 %.

Business Forumin järjestämässä Baltian merirahti- ja satamakonferenssissa Pietarissa esitelmöineen Laura Langh-Lagerlöfin esittelemät uudet menetelmät herättivät alan asiantuntijoissa suurta kiinnostusta.

Kuljetusmenetelmän selkeys herätti ihastusta varsinkin, kun Langh Cargo Solutionsin tilastot näyttävät vääjäämättömästi konttien poistavan lastivauriot kokonaan.

Lisätietoja antavat:

Kaupallinen johtaja Laura Langh-Lagerlöf +358 (0)40 583 8874, laura.langh@langh.fi

Tuotepäällikkö Markku Yli-Kahri +358 (0)40 059 5959, markku.ylikahri@langh.fi

Korkearesoluutioiset kuvat ja esitys materiaalipankissamme.

Langh Cargo Solutions –tuoteperhe sisältää useita kuljetusmenetelmiä, jotka sopivat painavien ja herkästi vaurioituvien terästuotteiden kuljetukseen, painavien bulk-tuotteiden kuljettamiseen ja jopa flexitankkikäyttöön. Langh Cargo Solutions on asettanut tavoitteekseen olla ”Ylivoimainen teräskuljetuksissa”.

Comments


bottom of page